جدید
اخبار روز
اخبار استانها
گفت و گو
نمایش مسجد، می تواند تئاتری دقیق و مهندسی شده باشد
«ایوب آقاخانی» نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر تئاتر:
نمایش مسجد، می تواند تئاتری دقیق و مهندسی شده باشد
وضعیت آموزش هنر تعریفی ندارد
درگفتگو با هنرمند زنجانی عنوان شد:
وضعیت آموزش هنر تعریفی ندارد
شعر امروز فارس زیر ذره بین نسل فردا
شاعران شرکت کننده در دومین شب شعر در آستانه فردا بررسی کردند:
شعر امروز فارس زیر ذره بین نسل فردا
تقدیر صورتگران چین از هنرمند شیرازی!
کارشناس هنرهای تجسمی حوزه هنری فارس خبر داد:
تقدیر صورتگران چین از هنرمند شیرازی!
هفته هنر انقلاب
طرح تحول و پیشرفت
تبلیغات


پیوندها

تولیدات مراکز استانها