جدید
اخبار روز
اخبار استانها
گفت و گو
«شاهنامه» شناسنامه فرهنگ، تاریخ، هویت و زبان ما است
گفت‌وگو با رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی درباره افتتاح دبیرخانه هنر حماسی
«شاهنامه» شناسنامه فرهنگ، تاریخ، هویت و زبان ما است
چشم اندازی به مخاطب شناسی
در نشستی صمیمی با معاون فرهنگی هنری حوزه هنری مازندران مطرح شد:
چشم اندازی به مخاطب شناسی
ظرفیت­ های معطل مانده زیادی در فضای فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی وجود دارد
جمع بندی هفته هنر انقلاب اسلامی 1398 فارس در گفت و گو با دبیر ستاد فارس
ظرفیت­ های معطل مانده زیادی در فضای فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی وجود دارد
دبیر اولین کنگره شعر ربابیه: در صدد بودیم تا اصحاب اندیشه و اهالی هنر از زوایای دیگری روایتگر واقعه عظیم کربلا باشند
دبیر اولین کنگره شعر ربابیه: در صدد بودیم تا اصحاب اندیشه و اهالی هنر از زوایای دیگری روایتگر واقعه عظیم کربلا باشند
هفته هنر انقلاب
طرح تحول و پیشرفت
تبلیغات