داودضامنی
davoodzameni@yahoo.com

معاونت فرهنگی‌هنری یکی از معاونت‌های اداره کل امور استان‌ها و مجلس حوزه‌هنری است که با هدف تعیین خط مشی امور فرهنگی هنری مراکز استانی همچنین تعامل مستمر با هنرمندان و برنامه‌سازان و نیز شناخت دقیق و نیاز‌سنجی مراکز استانی جهت غنی‌سازی محتوای فعالیت‌ها بر اساس سیاست‌ها، اهداف و اولویت‌های حوزه هنری بر همین اساس موارد ذیل از وظایف اصلی معاونت فرهنگی‌هنری به‌شمار می‌رود:

 
  

محققان آذربایجان شرقی در تهران حضور پیدا کرند
سلسه نشست های دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان ها
محققان آذربایجان شرقی در تهران حضور پیدا کرند
به منظورآشنایی و شناخت بیشتر با فعالیت های دفترفرهنگ ومطالعات پایداری اداره کل امور استان ها محققان آذربایجان شرقی در تهران حضوریافتند.
16:00 عصر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
برگزاری کارگاه های آموزشی باعث ارتقاء دانش فنی محققان می شود
نشست هم اندیشی محققان هرمزگان با همکاران دفتر ادبیات پایداری در تهران برگزارشد
برگزاری کارگاه های آموزشی باعث ارتقاء دانش فنی محققان می شود
نشست محققان بخش ادبیات پایداری استان هرمزگان به منظوآشنایی و شناخت بیشتر با بخش ها و فعالیت های دفترفرهنگ ومطالعات پایداری اداره کل امور استان ها به مدت سه روز از 19 تا 21 دیماه در تهران برگزارشد
09:31 صبح ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
مستند زندگی غلامرضابکتاش رونمایی می‌شود
مستند زندگی غلامرضابکتاش رونمایی می‌شود
خانه ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری استان همدان ویژه برنامه پنج‌سالگی شب ادبیات کودک و نوجوان را برگزار می کند.
12:06 عصر ۱۳۹۴/۸/۲۵