سمینارهای فصلی
از برگزاری هفته هنرانقلاب در سال جدید تا بازگشت جشنواره فیلم رویش به خراسان رضوی
در سی امین نشست سراسری روسای مراکز استانی حوزه هنری چه گذشت؟
از برگزاری هفته هنرانقلاب در سال جدید تا بازگشت جشنواره فیلم رویش به خراسان رضوی
طی روزهای 18 رو19 اسفند ماه سی امین نشست روسای مراکز استانی با حضور رئیس حوزه هنری ،قائم مقام و رئیس سازمان توسعه سینمایی سوره، معاون اداری ومالی حوزه هنری،معاون هنری حوزه هنری ،مدیرکل امور استان ها ،معاونان اداره کل امور استان ها و روسای مراکز استانی در تهران برگزار شد.
14:01 عصر ۱۳۹۴/۱۲/۲۲
بیست و نهمین سمینار فصلی رؤسای مراکز استانی حوزه هنری
بیست و نهمین سمینار فصلی رؤسای مراکز استانی حوزه هنری
مهرماه 1394
16:29 عصر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
بیست و هشتمین سمینار فصلی رؤسای مراکز استانی حوزه هنری
بیست و هشتمین سمینار فصلی رؤسای مراکز استانی حوزه هنری
مرداد ماه 1394
16:25 عصر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
بیست وهفتمین نشست روسای مراكز استانی حوزه هنری
بیست وهفتمین نشست روسای مراكز استانی حوزه هنری
اسفند ماه 1393
16:22 عصر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
بیست و ششمین نشست روسای مراكز استانی حوزه هنری
بیست و ششمین نشست روسای مراكز استانی حوزه هنری
زمان:7تا9 مهرماه 1393
16:04 عصر ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
RSS
RSS
ماژول تنظیم نشده است