دبیر کارگروه هنرهای نمایشی:                                                                                                                

توحید معصومی / 1354 / کارشناس بازیگری و کارشناس ارشد کارگردانی از دانشکده هنر و معماری

سوابق اداری؛

مسئول مجمع ادبي جوان ، مسئول واحد نمايش حوزه هنري استان اردبيل، معاون فرهنگي و هنري حوزه هنري استان اردبيل، قائم مقام حوزه هنري استان اردبيل، عضو شوراي نظارت بر نمايش اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اردبيل، مدیر امور تئاتر استانها مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، عضو شورای تولید و برنامه ریزی مرکز هنرهای نمایشی

سوابق هنری؛

کارگردانی و نویسندگی بیش از 30 عنوان نمایش و حضور در جشنواره های مطرح کشوری و استانی ارج مله تئاتر فجر، عضور هیات انتخاب و داوری جشنواره های مختلف استانی و منتخب جشنواره های مختلف برای آثار نمایشی


.تشکیل کارگروه های تخصصی و برنامه ریزی برای حضور متخصصین و هنرمندان جهت ارتقاء سطح کیفی آثار هنرمندان جوان از جمله وظایف معاونت فرهنگی هنری اداره کل امور استانها می باشد

  • ایجاد هماهنگی بین مسئول هنرهای نمایشی استان با کارشناسان هنرهای نمایشی
  • برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های نمایشی در جهت اهداف و استراتژی حوزه هنری
  • بررسی و زمینه سازی اجرای نمایش های هنرمندان مراکز استانی در سالن های تهران و سایر نقاط کشور
  • تلاش در جهت ایجاد زمینه های پویایی، رشد و توسعه کمی و کیفی منابع و فراهم سازی امکانات تولید آثار نمایشی در مراکز استانی
  • شناسایی و کشف استعدادهای هنرمندان جوان در مراکز استانها
  • سامان دهی استعدادها و هنرمندان جوان شناسایی شده و ایجاد بستری مناسب جهت تقویت توان علمی و هنری آن در جهت تولید
  • شناسایی نیازهای واقعی هنرمندان براساس فضای محیطی و منطقه ای هنرمند
  • نظارت و هدایت بر عملکرد مسئولان هنرهای نمایشی استانها
  • شناسایی و معرفی قابلیت های نمایشی در آیین های اقوام محلی و بومی استانها