دبیر کارگروه فرهنگ و مطالعات پایداری 

محمد قاسمی پور//1345

کارشناس ادبیات نمایشی/کارشناسی ارشد پژوهش هنر

 سوابق اداری و اجرایی:

 مسئول تحقیق در موسسه فرهنگی روایت فتح –مدیر انتشارات ساقی و روایت فتح- کارشناس دفتر فرهنگ ومطالعات پایداری امور استان ها- مدیر دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری  اداره کل امور استان ها.


تشکیل کارگروه های تخصصی و برنامه ریزی برای حضور متخصصین و هنرمندان جهت ارتقاء سطح کیفی آثار هنرمندان جوان از جمله وظایف معاونت فرهنگی هنری اداره کل امور استانها می باشد.

  • ایجاد هماهنگی و تعامل بین کارشناسان , محققان فرهنگ ومطالعات پایداری با مدیر دفتر فرهنگ ومطالعات پایداری اداره کل امور استان ها
  • برنامه ریزی برای توسعه فعالیت های فرهنگ ومطالعات پایداری استان ها در جهت اهداف و استراتژی حوزه با موضوع ترویج مضامین رفیع اسلامی و انسانی وارزش های دفاع مقدس وانقلاب اسلامی
  • بررسی و تحلیل نقاط قابل تأمل و قوت فرهنگ ومطالعات پایداری استان ها، ارائه راهکارهای مناسب در جهت تولید با کیفیت
  • شناسایی سوژه های حوزه ادبیات پایداری هر استان و ایجاد زمینه های مناسب برای ارتقاء سطح تولید و نمونه آفرینی
  • شناسایی و کشف استعدادهای هنرمندان جوان در حوزه نگارش ،تحقیق و تدوین تاریخ شفاهی و ادبیات انقلاب  در مراکز استان ها از طریق مسئولان واحدها
  • ساماندهی استعدادها و هنرمندان نخبه جوان کشف شده و ایجاد بستری مناسب جهت تقویت توان علمی و هنری آنها در حوزه فرهنگ ومطالعات پایداری
  • نظارت بر هدایت و عملکرد مسئولان فرهنگ ومطالعات پایداری مراکز استانی