تاریخ انتشار  :  16:00 عصر ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
تعداد بازدید  :  905
Print
   
سلسه نشست های دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری اداره کل امور استان ها
محققان آذربایجان شرقی در تهران حضور پیدا کرند

به منظورآشنایی و شناخت بیشتر با فعالیت های دفترفرهنگ ومطالعات پایداری اداره کل امور استان ها محققان آذربایجان شرقی در تهران حضوریافتند.

دومین نشست از سلسه نشست های تخصصی محققان بخش فرهنگ و مطالعات ادبیات پایداری این بارمیزبان محققان استان آذربایجان شرقی بود که به منظورآشنایی و شناخت بیشتر با بخش ها و فعالیت های دفترفرهنگ ومطالعات پایداری اداره کل امور استان ها به مدت 2روز از 28 تا 29 دیماه در تهران حضور پیدا کردند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل امور استانها ومجلس حوزه هنری در روز اول این نشست کارگاه فنون مصاحبه و شرایط تدوین کتاب به شیوه تاریخ شفاهی توسط علیرضا کمری برای حاضران برگزارشد و در ادامه نشست به سوالات محققان توسط این پژوهشگر حوزه تاریخ شفاهی پاسخ داده شد.

در ادامه این برنامه محققان ادبیات پایداری در حوزه هنری استان تهران حاضر و از فعالیت های این مرکز خصوصآ بخش ادبیات پایداری کودک و نوجوان مطلع شدند.

در روزدوم نشست محققان به بازديد از موزه عبرت بخش های مربوط به كميته مشترك ضدخرابكاري ساواك كه محل شكنجه و زنداني شدن مبارزين انقلابي و بازديد از موزه صلح، كه براي نشان دادن پيامدهاي ناگوار حاصل از جنگ و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي ايجاد شده است اختصاص یافت.


بعداظهر این نشست به برگزاری کارگاه در خصوص تدوين و استفاده از منابع مختلف براي تكميل پروژه ها توسط احد گودرزیانی ادامه یافت و درپایان جمع بندی و ارائه نظرات حاضران در خصوص برگزاری این کارگاه 2 روزه با حضور مدیر دفتر ادبیات پایداری امور استان ها در محل اداره کل اموراستان ها برگزارشد.

شایان ذکر سلسه نشست های تخصصی در حوزه ادبیات پایداری به منظور ارتقاء سطح فنی ودانش محققان این رشته به صورت مرحله برای مراکز استانی در تهران برگزار می شود.